نرم افزارآزمون های الکترونیکی 15 فصل علوم تجربی هفتم(ویندوزی)

نرم افزارآزمون های الکترونیکی 15 فصل علوم تجربی هفتم(ویندوزی)

نرم افزارآزمون های الکترونیکی 15 فصل علوم تجربی هفتم(ویندوزی)

نرم افزارآزمون های الکترونیکی 15 فصل علوم تجربی نهم(ویندوزی):

 

1-این آزمون ها دارای حجم بسیارکم بوده وبه راحتی بروی رایانه های مختلف بدون نیاز به هیچ برنامه ای اجرامی شوند.

 

2-انجام آزمون ها بدون محدودیت می تواندبرای فصل های مختلف بصورت جداگانه انجام شود.

 

3-بعد ازهرآزمون،نتیجه آزمون بلافاصله جهت ارایه بازخورد،اعلام می شود.

 

4-و...

 

***توجه:

 

جهت پشتیبانی ازخرید محصول وارسال لینک دانلود به ایمیل شماعلاوه برنمایش دراینجا،حتما ایمیل  وشماره تلفن همراه خود رابه درستی واردنمایید.